Кабінет математики


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИ НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

І. Загальна документація
1.    Закон України Про освіту
2.    Закон України Про загальну середню освіту
3.    Державний стандарт початкової освіти - від 20 квітня 2011 р. № 462 (для 1-3 класів)
4.    Державний стандарт початкової освіти - від 16 листопада 2000 (для 4 класів)
5.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 23 листопада 2011 р. № 1392 (для 5-6 класів)
6.    Державний стандарт базової і повної середньої освіти - від 14 січня 2004 (для 7-11 класів)
7.    Національна доктрина розвитку освіти
8.    Конвенція про права дитини
9.    Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
10.    Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України
11. ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року

ІІ. Документація кабінету
1.    Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів
2.    Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів
3.    Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму
4.    Інструктивно-методичні матеріали-Підготовка ЗНЗ до нового н.р. з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
5.    Типові переліки навчально-наочних посібників у кабінеті математики
6.    Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету математики
7.    АКТ введення в експлуатацію кабінету математики
8.    АКТ-дозвіл на проведення занять у кабінеті математики у поточному році
9.    Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей
10.    Інвентарна книга кабінету математики
11.    Матеріальна книга кабінету математики
12.    Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету математики
13.    Паспорт забезпеченості кабінету математики
14.    Паспорт кабінету математики - Рекомендована форма-Лист МОНУ № 19-305 від 26.04.2013
15.    Графік роботи кабінету математики
16.    План роботи кабінету математики на поточний рік-Зразок
17.    Перспективний план розвитку кабінету математики на 3 роки-Зразок
18.    Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу
19.    Список учнів які знаходяться на диспансерному обліку, підготовлений медичним робітником школи
20.    Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом математики

ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги 
1.    Санітарно-гігієнічні вимоги Державних будівельних норм України ДБН В.2.2-3-97
2.    Державні санітарні правила і норми влаштування ЗНЗ-ДСанПіН 5.5.2.008-01
3.    Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98
4.    Правила користування електричною енергією
5.    Гігієнічні вимоги до шкільних меблів

ІV. Техніка безпеки та охорона праці
1.    Положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04
2.    Положення про навчання з питань охорони праці - НПАОП 0.00-4.12-05
3.    Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
4.    Положення про порядок розслідування нещасних випадків у кабінеті (від 07.10.2013)
5.    Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
6.    Типове положення про спеціальне навчання з питань пожежної безпеки
7.    Положення про розробку інструкцій з охорони праці-ДНАОП 0.00-4.15-98
8.    Інструктивно-методичні матеріали "Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах.."
9.    Посадова інструкція учителя
10.    Посадова інструкція завідуючого кабінетом математики
11.    Посадова інструкція лаборанта
12.    Посадова інструкція-керівника гуртка
13.    Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя
14.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті математики
15.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
16.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті математики
17.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті математики
18.    Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті математики
19.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті математики
20.    Інструкція користування вогнегасником
21.    Інструкція з електробезпеки у кабінеті математики
22.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті математики
23.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті математики
24.    Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті математики
25.    Типові норми належності вогнегасників
26.    Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
27.    Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті математики
28.    Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
29.    Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
30.    Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності від 16.06.2014  №  1/9-319

V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
1.    Методичні рекомендації щодо вивчення математики на 2014/2015 н.р.
2.    Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2014/2015 навчального року
3.    Навчальний календар на 2014/2015 н.р.
4.    Перелік підручників та посібників з математики на 2014/2015 н.р.
5.    Програми з математики
6.    Підручники та посібники з математики (посилання на скачування)
7.    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
8.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з математики
9.    Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
10.  Оформлення кабінету
       а) Державна символіка
       б) Портрети видатні математики (9 шт.)
       в) ТБ на стенд:
         - надання медичної допомоги
         - порядок дій під час пожежі
         - розташування вогнегасника та аптечки
         - служби екстреного виклику
      г) знаки безпеки (86 шт.)
      ґ) таблиці з математики (22 шт.)
11.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників:
        - лист МОН;
        - положення про атестацію;
        - методичні рекомендації щодо атестації;
        - шаблони документів для атестації вчителя.
12.    Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
13.    Інструкція з ведення класного журналу
14.    Лист МОН № 1/9-607 від 07.03.14 року Про використання навчальної літератури
15.    Про проведення заходів щодо протидії тероризму - від 25.07.2014 № 1/9-372
16.    Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами; поведінки у надзвичайній ситуації - від 30.07.2014 № 1/9-385
17.    Лист МОН № 1/9-382 від 29.07.14 року Про особливу відповідальність педагогічних
та науково-педагогічних працівників

Немає коментарів:

Дописати коментар